Du er her:

Klage på planting av juletrær Tvedestrand

Dei vurderingane som skal finnast etter naturmangfaldlova er mangelfulle eller manglande, noko som gjer det umogleg å ta stilling til kva naturverdiar som kan vere på spel.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Naturvern/Klage - Tvedestrand - Hegland - juletre_SABIMA-NNV-WWF.pdf