Du er her:

Klage på vedtak i Rovviltnemda i region 4 og 5 om uttak av Letjenna, Slettås og Kynna-reviret

Naturvernforbundet klager med dette på rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak av 16. september 2016: Fellessak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2017.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2016