Du er her:

Klage på vedtak om kvote for lisensjakt på ulv 2011

Naturvernforbundet anser ikke at bestandssituasjonen for ulv gjør det forsvarlig å tillate noen lisensjakt på ulv og påklager derfor med dette vedtaket. Vi ber konkret om at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i lisensperioden 2011-2012.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/Klage lisensjakt ulv 1409 2011.pdf