Du er her:

Klage til ESA: Brudd på vannrammedirektivet

Regjeringen har opprettholdt gruveselskapet Nordic Mining sin utslippstillatelse om å dumpe restmasser i Førdefjorden. Dette mener Naturvernforbundet og ni andre organisasjoner er brudd på vannrammedirektivet.

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender, Norske lakseelver, Norges kystfiskarlag, Sogn og Fjordane Turlag, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF Verdens naturfond har sendt inn en felles klage til ESA. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.12.2020