Du er her:

Konsesjon for kraftverk i Tolga

Konsekvensene av utbyggingen vil bli betydelige for fisk, friluftsliv og sportsfiske, og vil få store negative konsekvenser for reiselivsutviklingen i området. Det kommer tilreisende fra både regionen, Norge og Europa for øvrig, for å fiske her, og inntektene fra fisketurisme er betydelige, skriver Naturvernforbundet, NJFF og SABIMA i denne høringen.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Naturvern/130915-vannkraft- Tolga -SABIMA, NJFF og Naturvernforbundet.pdf