Du er her:

Kraftlinje-brev: Pilotprosjekt for energieffektivisering kan redde Hardanger

I dette brevet ber Naturvernforbundet regjeringa greia ut om ein kan sikre energiforsyninga i regionen ved å bruke pengane som skal gå til å byggja ei kraftline mellom Sima og Samnanger som stønad til energieffektivisering i regionen i staden. Statnett må vente med bygginga til ei slik utgreiing er klar. Brevet er sendt til statsministeren, kunnskapsministeren og kommunal- og regionalministeren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.08.2010