Du er her:

Løyve til bruk av utanlandske treslag

Hovudtema i denne klaga er vurderinga av verknaden japanlerk kan ha på landskapet rundt omsøkte utplantingsområde.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.03.2015