Du er her:

Løyve til bruk av utanlandske treslag

Hovudtema i denne klaga er vurderinga av verknaden japanlerk kan ha på landskapet rundt omsøkte utplantingsområde.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Japanlerk_Sirdal_klage_NNV-WWF-SABIMA.pdf