Du er her:

Lutzgran må risikovurderes på nytt

Vi mener oppdatert kunnskap tilsier at lutzgran må være plassert i feil risikokategori, og ettersom det er en art som er svært viktig for forvaltningen ber vi Klima- og miljødepartementet anmode om en ny vurdering.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Lutzgran_risikovurdering_KLD.pdf