Du er her:

Merknader til foreslått tiltaksplan for ville pollinerende insekter

Klima- og miljødepartementet har bedt om innspill på et forslag til tiltaksplan for å følge opp Nasjonal pollinatorstrategi. Naturvernforbundet har sendt inn kommentarer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.01.2021