Du er her:

Miljødirektoratet må samordne forvaltning av jerv i Sør-Norge

I brev av 21. mai 2014 ba Klima- og miljødepartementet (KLD) om at rovdyrnemnd 3 i Oppland skulle ha en særlig samordningsrolle når det gjelder den sårbar og genetisk distinkte sørvestlige jervebestanden. Bestanden har svært få individer og utsettes for relativt hard avskyting.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017