Du er her:

Miljøsertifisering av skog gjennom Nemko

Naturvernforbundet er kjent med at Nemko sertifiserer Allskog. Det har i den siste tiden kommet fram at en rekke kjente lokaliteter med naturverdier registrert gjennom MiS er helt eller delvis hogd i Allskog. Naturvernforbundet ser svært alvorlig på disse avsløringene.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/Brev fra Naturvernforbundet til Nemko om Allskog og sertifisering 211011.pdf