Du er her:

Naturkonsekvensene av ny mellomlandsforbindelse må utredes

Viser til konsesjonssøknad fra selskapet NorthConnect KS om å bygge en ny sjøkabel mellom Norge og Skottland, med høringsfrist 15.april 2018 og Naturvernforbundet sender med dette inn sitt høringsinnspill.

Høring North Connect 15april2018.pdf