Du er her:

Naturvernforbundets høring om Forenkling av utmarksforvaltningen

Naturvernforbundet er svært kritisk til de dramatiske endringene i forvaltningen av norsk natur som rapporten foreslår. Rapporten unnlater å løfte frem hvilke verdier norsk utmark representerer, og hvordan de best skal ivaretas.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Naturvernforbundets høring om forenkling av utmarksforvaltningen.pdf