Du er her:

Prosesskjemikal for Nussir ASA

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber Miljødirektoratet om ikkje å gje løyve til utslepp av restmasse med prosesskjemikalet SIBX i Repparfjorden, med grunnlag i den sterke giftverknaden dette kjemikalet har for vasslevande organismar. Les heile høyringssvaret her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.01.2021