Du er her:

Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025

Konkret savner vi en redegjørelse for hvordan villreinens interesser skal ivaretas og styrkes. I henhold til oppdraget skal ”Villreinens leveområder sikres”, bruk og vern skal balanseres og tiltak som er ”viktige for villreinens fremtid” skal skisseres.


Artikkelen ble sist oppdatert: 21.03.2012