Du er her:

Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025

Konkret savner vi en redegjørelse for hvordan villreinens interesser skal ivaretas og styrkes. I henhold til oppdraget skal ”Villreinens leveområder sikres”, bruk og vern skal balanseres og tiltak som er ”viktige for villreinens fremtid” skal skisseres.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2012/Naturvern/Brev til MD om Hardangervidda og villrein mars 2012.pdf