Du er her:

Restriktivt regelverk for snøscooterkjøring i utmark

Hovedformålet med Høyre og Frps forslag til Stortinget om endring av motorferdselsloven er at alle kommuner skal få myndighet til å opprette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Dette er en utvikling Naturvernforbundet er sterkt imot.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Naturvern/04032013 Motorferdsel stortinget.pdf