Sertifisering av Viken Skog

Naturvernforbundet er kjent med at Det Norske Veritas miljøsertifiserer virksomheten til Viken Skog, og vil i den anledning gjøre oppmerksom på følgende: Siden Det Norske Veritas suspenderte og senere ga tilbake Viken Skogs miljøsertifikat i 2000, har virksomheten i økende grad vært på kant med, og i flere tilfeller ikke fulgt, de gjeldende miljøstandardene.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/NNV brev til Veritas 29.06 Viken Skog.pdf