Du er her:

Stort behov for økte midler til vannforvaltningen

Vi må øke midler til norsk vannforvaltning, hvis vi skal kunne sikre god miljøtilstand og rent vann i norske vassdrag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.03.2014