Du er her:

Svar på høring til NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

I denne uttalelsen ønsker vi som miljøorganisasjon å belyse miljøaspekter ved pelsdyroppdrett og pelsprodukter, spesielt med bakgrunn i at pelsbransjen selv oppgir at de fyller en miljørolle, og at pelsprodukter er lite miljøbelastende.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2015