Du er her:

Utfordringer fra Naturvernforbundet til miljø- og klimaministeren

Naturvernforbundet vil spesielt peke på at Norge og verden står overfor to store utfordringer: Bevaring av naturens mangfold og kampen mot alvorlige klimaendringer. For å lykkes i arbeidet trengs ambisiøse og sektorovergripende tiltak og sterk involvering på alle nivå i miljøforvaltningen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.11.2013