Du er her:

Utfordringer fra Naturvernforbundet til miljø- og klimaministeren

Naturvernforbundet vil spesielt peke på at Norge og verden står overfor to store utfordringer: Bevaring av naturens mangfold og kampen mot alvorlige klimaendringer. For å lykkes i arbeidet trengs ambisiøse og sektorovergripende tiltak og sterk involvering på alle nivå i miljøforvaltningen.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Naturvern/131120-miljø-brev til Sundtoft.pdf