Du er her:

Utkast til handlingsplan mot Rynkerose

Det er naudsynt med eit krafttak om vi skal kunne motverke den trusselen som framande organismar faktisk gjer, skriv Naturvernforbundet i denne høyringsfråsegna.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2012/Naturvern/Høyringsfråsegn - rynkerose - Naturvernforbundet 1104 2011.pdf