Du er her:

Uttalelse til forslag om endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Flere av lovendringsforslagene er etter vår vurdering klart i strid med plan- og bygningslovens formål som er ment å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2015