Du er her:

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2017

Hvert år utryddes om lag 1000 plante- og dyrearter. Utryddelsen går langt raskere en hva som er naturlig. Artene blir borte for all tid – og konsekvensene er formidable. Det reduserer naturens evne til å opprettholde livsviktige funksjoner. Gjennom statsbudsjettet kan regjeringen gjøre det dyrere å forurense, enklere å bruke miljøvennlige transportmidler og stanse tilretteleggingen for økt bruk av bil og fly.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Energi/160223-statsbudsjettet 2017.pdf