Du er her:

Avgifter på mineralolje, diesel og bensin

Naturvernforbundet og Astma- og allergiforbundet (NAAF) er glade for at det i forslaget til statsbudsjett for 2014 er foreslått å øke avgiften på mineralolje. Det er likevel skuffende at budsjettprosessen presiserer at forslaget om økt avgift ikke omfatter diesel som er ilagt vegbruksavgift.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Samferdsel/131029-samferdsel-dieselavgift.pdf