Du er her:

Banevedlikehold og togsatsing Oslo–Stockholm

Vi har i dag fått nyheten om at det svenske togselskapet SJ dropper å innføre sitt nye togtilbud mellom Oslo og Stockholm fra august i år som følge av at banen må stenges på tider av døgnet som følge av økt vedlikehold. Naturvernforbundet ber samferdselsministeren ta initiativ til at det søkes etter bedre løsninger, som gjør at SJs storsatsing likevel kan gjennomføres.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150522-samferdsel-stortingshøring vegselskap.pdf