Du er her:

Brev: Kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) for luftfartsinvesteringer

I KS1-prosesser stilles grunnleggende spørsmål om bl.a. hvilke samfunnsbehov investeringene skal dekke, og hvilke konsepter som gir høyest måloppnåelse. Luftfartssektoren er unntatt fra kravet om KS1, noe Naturvernforbundet mener er helt uforståelig.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Samferdsel/101008-samferdsel-KS1 luftfart.pdf