Du er her:

Brev om E 6 forbi Åkersvika og på strekningen Kolomoen–Moelv i Hedmark

Miljøverndepartementet skal avklare trasévalg for E 6 gjennom/forbi Åkersvika naturreservat. Brevet fra Naturvernforbundet tar for seg kryssing av Åkersvika naturreservat, nedbygging av matjord og naturområder, klimautfordringene og trafikksikkerhet.