Du er her:

Brev om kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) for rv. 4 Kjul-Oppland grense

I brevet fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet står det at er uakseptabelt at det gjennomføres konsekvensutredning og planlegging på kommuneplannivå parallelt med KS1-prosessen eller før den er ferdig.