Du er her:

Brev om transportkorridoren Oslo–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide med innspill til prioriteringer i kommende Nasjonal transportplan i transportkorridoren Oslo–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2021