Du er her:

Brev om utbygging av E 18 på strekningen Rugtvedt–Dørdal

Naturvernforbundet i Telemark har tidligere sendt en høringsuttalelse til Statens vegvesen om utbygging av E 18 på strekningen Rugtvedt–Dørdal. Dette brevet omhandler også den nevnte vegstrekningen og er sendt til Miljøverndepartementet fra Norges Naturvernforbund sentralt. Dette fordi Naturvernforbundet mener denne saken er av nasjonal interesse og må behandles av Miljøverndepartementet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Samferdsel/100531-samferdsel-planprogram MD.pdf