Du er her:

Brev til kommunal- og distriktsministeren om videre planlegging av E39 Lyngdal–Ålgård

Naturvernforbundet har sendt brev til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik med oppfordring om at dagens statlige kommunedelplan for E39 Lyngdal–Ålgård i Agder og Rogaland oppheves, slik at det blir mulig å lage veiplaner der gjenbruk av dagens vei står sentralt.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.05.2022