Du er her:

Brev til samferdselsministeren om bygging av flere midtrekkverk

Naturvernforbundet krever flere og lengre strekninger med midtrekkverk på eksisterende veier for å hindre frontkollisjoner. Skal vi få ned tallet på alvorlige ulykker, er dette et viktig tiltak, som kan gjennomføres raskt, uten vesentlige skader for natur og miljø.