Du er her:

Brev til samferdselsministeren om endringer i veinormaler og veipolitikken

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med kommentarer til Statens vegvesens ferske utredning om blant annet endringer i veinormalene. Naturvernforbundet peker også på ytterligere behov for endringer i veipolitikken, blant annet sett i lys av Stortingets vedtak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.07.2022