Du er her:

Brev til Statsforvalteren i Innlandet om E6 forbi Lillehammer

Naturvernforbundet har sendt brev til Statsforvalteren i Innlandet med oppfordring om at forvaltningen ser planene om utfylling av potensielt syredannende fyllmasser i forbindelse med E6-utbygging i sammenheng med det store inngrepet en slik vei vil være i Lågendeltaet naturreservat. Naturvernforbundet oppfordrer Statsforvalteren til å si nei til den foreslåtte motorveiløsningen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.02.2022