Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Brev om motorveipolitikken

25.10.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget angående motorveipolitikken.

Brev til Stortinget om riksvei 4 og Gjøvikbanen

07.04.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til stortingspolitikerne fra Oppland samt medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen angående utbyggingsplaner for riksvei 4 og forbedringer av Gjøvikbanen, relatert til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033.

Brev til Stortinget om E18 Tvedestrand–Dørdal

11.02.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om regjeringens forslag om bygge ut E18 mellom Tvedestrand i Agder og Dørdal i Vestfold og Telemark til firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, tikl tross for at det fra før av er en god vei på mesteparten av strekningen. Naturvernforbundet ber Stortinget velge en annen og rimeligere løsning, som er bedre for natur, klima og trafikksikkerhet.

Viser fra 1 til 12 av totalt 200 artikler