Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Brev til Stortinget om riksvei 4 og Gjøvikbanen

07.04.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til stortingspolitikerne fra Oppland samt medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen angående utbyggingsplaner for riksvei 4 og forbedringer av Gjøvikbanen, relatert til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033.

Brev til Stortinget om E18 Tvedestrand–Dørdal

11.02.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om regjeringens forslag om bygge ut E18 mellom Tvedestrand i Agder og Dørdal i Vestfold og Telemark til firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, tikl tross for at det fra før av er en god vei på mesteparten av strekningen. Naturvernforbundet ber Stortinget velge en annen og rimeligere løsning, som er bedre for natur, klima og trafikksikkerhet.

Brev til Hareide og Rotevatn om tredje rullebane

23.11.2020:

14 organisasjoner har gått sammen om et brev til samferdselsminister Knut Arils Hareide og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn med krav om at arbeidet med planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen stanses, av hensyn til blant annet jordvern, støy og klima.

Satsing på nattog

28.08.2020:

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide med ønsker om satsing på nattog i form av flere vogner på innenlandsstrekningen og gode forbindelser mellom Norge og Sverige til svenskenes nye nattog til kontinentet, som skal starte opp i 2022.

Viser fra 1 til 12 av totalt 194 artikler