Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Brev til Nygård og Barth Eide om tredje rullebane

01.03.2022:

14 organisasjoner har gått sammen om et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og klima- og miljøminister Espen Barth Eide med krav om at arbeidet med planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen stanses, av hensyn til blant annet jordvern, støy og klima.

Brev til Statsforvalteren i Innlandet om E6 forbi Lillehammer

23.02.2022:

Naturvernforbundet har sendt brev til Statsforvalteren i Innlandet med oppfordring om at forvaltningen ser planene om utfylling av potensielt syredannende fyllmasser i forbindelse med E6-utbygging i sammenheng med det store inngrepet en slik vei vil være i Lågendeltaet naturreservat. Naturvernforbundet oppfordrer Statsforvalteren til å si nei til den foreslåtte motorveiløsningen.

Brev om motorveipolitikken

25.10.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget angående motorveipolitikken.

Viser fra 1 til 12 av totalt 206 artikler