Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Brev om togtilbudet på Sørlandsbanen

04.04.2013:

Naturvernforbundet har skrevet brev til samferdselsminister Marit Arnstad om togtilbudet på Sørlandsbanen og ber om at NSBs foreslåtte ruteopplegg med avganger hver annen time innføres, i tillegg til at tilbudet med sovevogner i nattoget opprettholdes.

Ferjefri E 39 – Har dere glemt noe?

20.03.2013:

Regjeringen ønsker å bygge ferjefri E 39, til tross for at det ikke er gjennomført noen analyse som viser virkningene på klimagassutslipp av dette store veiprosjektet, som nå anslås å koste 150 mrd. kroner.

Høringsuttalelse for E 16 Skaret–Hønefoss

15.03.2013:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom uttrykker i sin høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvenseutredning stor bekymring for både klima, naturmiljø og matjord av et eventuelt stort vegprosjekt gjennom det verdifulle landskapet i Hole og Ringerike.

Nye trasevurderinger for jernbane Oslo–Hønefoss

29.11.2012:

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og For Jernbane mener det er viktig at Nasjonal transportplan 2014–2023 vil peke på at det for de potensielle høyhastighetsstrekningene i Sør-Norge må gjennomføres konseptvalgutredninger med etterfølgende ekstern kvalitetssikring. Organisasjonene mener også at spørsmålet om Ringeriksbanen eller andre mulige baneinnkortinger mellom Oslo og Hønefoss avklares etter at en konseptvalgutredning med tilhørende ekstern kvalitetssikring for ny høyhastighetsbane mellom Østlandet og Vestlandet er ferdig. Dette er tema i et felles brev til samferdselsministeren.

Viser fra 49 til 60 av totalt 169 artikler