Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Brev om E 39 Bergen–Aksdal

15.10.2012:

Naturvernforbundet mener at planene om og diskusjonen rundt en ferjeløs stamveg Trondheim–Kristiansand ikke har tatt hensyn til natur- og miljøspørsmål. I dette brevet til samferdselsministeren og miljøvernministeren tar Naturvernforbundet opp spørsmål relatert til planene om E 39 Bergen–Aksdal, dvs. framtidig forbindelse mellom Os sør for Bergen og Stord.

Klage på reguleringsplan for E 134 gjennom Kongsberg

29.05.2012:

Naturvernforbundet har fulgt arbeidet med å planlegge ny E 134 gjennom Kongsberg i mange år. I forbindelse med regulering av vegen er planene omgjort slik at det skal bygges firefeltsveg på en betydelig del av strekningen, med begrunnelse at trafikken øker. Naturvernforbundet mener dette strider med nasjonal miljøpolitikk og intensjonene i lokale vedtak og klager derfor på den vedtatte reguleringsplanen. Vi har også sendt brev til samferdselsministeren om saken.

Oppfølging av høyhastighetsutredningen

12.03.2012:

Det er viktig å videreføre arbeidet med høyhastighetsbaner for person- og godstog, der IC-strekningene blir første byggetrinn. Høyhastighetsbanene legger grunnlag for transportløsninger med svært lave utslipp av klimagasser og annen forurensing i driftsfasen, i motsetning til andre transportløsninger, som gir betydelige utslipp både ved bygging av infrastruktur og bruk av transportmidlene, skriver Naturvernforbundet i dette brevet.

Momenter om flytrafikk

09.03.2012:

Naturvernforbundet har skrevet et kort notat som peker på luftfartens kraftige vekst i klimagassutslipp og nødvendige grep som må gjøres.

Uttalelse: Oslopakke 3 må bli miljøpakke 1

16.02.2012:

De ni organisasjonene Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Syklistenes Landsforening, Trafikkaksjonen, For Jernbane, Norsk forening mot støy og Norges Astma- og Allergiforbund har gått sammen opp et felles utspill til medlemmene i forhandlingsutvalget om Oslopakke 3.

Viser fra 61 til 72 av totalt 168 artikler