Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Høringsuttalelse om planprogram for utbygging av
E 18 Tvedestrand–Arendal

04.10.2010:

Regjeringens besluttet i januar 2010 at det skulle bygges firefelts motorveg på strekningen Langangen–Grimstad. Naturvernforbundet mener at anbefalt konsept for E 18 Langangen–Grimstad er tatt på feil grunnlag og påpeker derfor at standard og dimensjonering av E 18 på delstrekningen Tvedestrand–Arendal må være et tema i den videre planprosessen.

Lavere fartsgrenser bedre for miljøet

27.08.2010

Fremskrittspartiet kjemper for høyere fartsgrenser på norske veier, men Naturvernforbundet peker på at undersøkelser viser at miljøet tjener på lavere fartsgrenser. Dette påvirker nemlig drivstofforbruk per kjøretøy, trafikkmengde og hvordan veier bygges.

Brev om utbygging av E 18 på strekningen Rugtvedt–Dørdal

31.05.2010:

Naturvernforbundet i Telemark har tidligere sendt en høringsuttalelse til Statens vegvesen om utbygging av E 18 på strekningen Rugtvedt–Dørdal. Dette brevet omhandler også den nevnte vegstrekningen og er sendt til Miljøverndepartementet fra Norges Naturvernforbund sentralt. Dette fordi Naturvernforbundet mener denne saken er av nasjonal interesse og må behandles av Miljøverndepartementet.

Viser fra 97 til 108 av totalt 169 artikler