Du er her:

Dropp felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har skrevet et felles brev til samferdselsministeren, der de ber om at planlegging av motorveg og jernbane i samme korridor droppes. Organisasjonene tar sterk avstand fra ny firefelts motorveg av hensyn til både natur, matjord og klima. De ber også om at verneverdige vårmarkområder og matjord skjermes for utbygging og tar derfor avstand fra en jernbane via Kroksund.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/140626-samferdsel-E 16 og Ringeriksbanen.pdf