Du er her:

E 16 og Ringeriksbanen: Nye konseptvurderinger nødvendig

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender og For Jernbane går i et felles brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren mot bygging av ny E 16 mot Hønefoss og for at andre traséalternativ enn over verneverdige våtmarksområder og matjord må utredes, bl.a. Åsa-alternativet og et alternative via Nittedal og Grua.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/141124-samferdsel-E 16 og Ringeriksbanen.pdf