Du er her:

Felles brev fra Naturvernforbundet, Turistforeningen og Natur og Ungdom om behovet for å ta vare på Arendal bymark øst

Naturvernforbundet, Turistforeningen og Natur og Ungdom har skrevet brev til kommunal- og moderniseringsministeren og klima- og miljøministeren om behovet for å ta vare på Arendal bymark øst. Vedtatt reguleringsplan for en mindre del av planlagte E 18 Tvedestrand–Arendal med tilførselsveg må derfor endres.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150415-samferdsel-Arendal bymark KMD-KLD.pdf (thumbnail).jpg