Du er her:

Fellesbrev til samferdselsministeren om veinormalene

Naturvernforbundet, Norges Automobil-Forbund og Norges Bondelag har skrevet et felles brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med innspill til arbeidet med revisjon av veinormalene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.03.2022