Flypassasjeravgift - høring

Flybransjens avgiftsfritak og tilhørende høye utslipp tilsier at det trengs sterkere virkemidler for å motvirke de negative miljøeffektene fra flytrafikken. Det er derfor på høy tid at det innføres en flyavgift. Denne må innføres fra 1. april 2016, slik Stortinget har vedtatt.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Samferdsel/160220-samferdsel-høring flypassasjeravgift.pdf