Du er her:

Høring av utredninger om Ringeriksbanen og E16

Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.04.2015