Du er her:

Høring om økt omsetningskrev for biodrivstoff til vegtrafikk

Naturvernforbundet fraråder økt bruk av biodrivstoff før følgende er på plass: Mer kunnskap hvor mye biomasse som kan høstes på natur- og miljøforsvarlig måte, der klimaeffekten av høsting av saktevoksende skog tas med i betraktning. Og en oversikt over hvordan biomassen kan brukes til å maksimere reduksjonen av klimagassutslipp, som angir hvilke bruksområder som vil gi størst utfasing av fossil energibruk per enhet biomasse

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150423-samferdsel-biodrivstoff-omsetningskrav.pdf