Du er her:

Høring på forslag til planprogram for Eidsvoll-Langset

Naturvernforbundet ser med stor bekymring på det store presset som vassdrag og våtmark er utsatt for på Østlands-området.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150502-samferdsel-planprogram Vorma.pdf