Du er her:

Høring på reformer i vegsektoren

Naturvernforbundet konkluderer med at oppstartsporteføljen må tas ut av forslaget om etablering av vegselskap, og at det fortsatt skal være Nasjonal transportplan som skal avgjøre fordeling av rammer og prioritering av prosjekter i transportsektoren i Norge, etter grundige faglige vurderinger og en åpen og involverende prosess i samfunnet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150522-samferdsel-stortingshøring vegselskap.pdf