Du er her:

Høringsuttalelse om kommunedelplan for E 6 Kvam–Sel grense i Gudbrandsdalen

Naturvernforbundet påpeker viktig momenter som truer natur, klima og trafikksikkerhet i høringsuttalelse om ny E 6 Ringebu–Otta.