Du er her:

Høringsuttalelse om konseptvalgutredning for transportsystemet i nedre Glomma-regionen

I Naturvernforbundets høringsuttalelse til Statens vegvesen Region øst fremheves det at framtidig utvikling av transportsystemet i Nedre Glomma-regionen må omfattes av langt sterkere miljøkrav enn hva som er gjort i konseptvalgutredningene (KVU).

Høringsuttalelse om konseptvalgutredning for transportsystemet i nedre Glomma-regionen