Du er her:

Høringsuttalelse om planprogram for utbygging av<br>E 18 Tvedestrand–Arendal

Regjeringens besluttet i januar 2010 at det skulle bygges firefelts motorveg på strekningen Langangen–Grimstad. Naturvernforbundet mener at anbefalt konsept for E 18 Langangen–Grimstad er tatt på feil grunnlag og påpeker derfor at standard og dimensjonering av E 18 på delstrekningen Tvedestrand–Arendal må være et tema i den videre planprosessen.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Samferdsel/101004-samferdsel-planprogram E 18 Tvedestrand-Arendal.pdf